zTidak Dipakai Layar “Sangkan Paraning” Soimah

Tapak Tilas

“Sangkan Paraning” Soimah

Oleh Putu Fajar Arcana/Thomas Pudjo Widijanto
· 1 menit baca
Ana kidung rumekso ing wengi/Teguh hayu luputa ing lara/Luputa bilahi kabeh/Jin setan datan purun/Paneluhan tan ana wani/Miwah panggawe ala/Gunaning wong luput/Geni atemahan tirta/Maling adoh tan ana ngarah ing mami/Guna duduk pan sirna. Soimah Pancawati tampak khusyuk. Suaranya melengking mistis [...]
Editor: -
Bagikan