Opini Tajuk Rencana Lima Isu Utama KTT Malaysia

Tajuk Rencana

Lima Isu Utama KTT Malaysia

Lima isu utama yang sedang dihadapi umat Islam di dunia menjadi agenda pada Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur, 19-21 Desember 2919.

· 1 menit baca
Kelima isu itu ialah masalah pengungsi Rohingya, perang di Yaman, Uighur di bagian barat China, kesetaraan jender, dan ketimpangan ekonomi antarnegara berpenduduk Islam. Direktur Emir Research, lembaga penelitian independen di Malaysia, Rais Hussin, mengatakan, KTT itu harus [...]