Politik & Hukum Cornelis Lay, Intelektual Jalan Ketiga

OBITUARI

Cornelis Lay, Intelektual Jalan Ketiga

Karakter Cornelis Lay semasa hidup yang terlibat aktif dalam kekuasaan tanpa melupakan perannya sebagai intelektual patut jadi rujukan para cendekiawan masa kini. Kekuasaan dan ilmu pengetahuan tak seharusnya berjarak.

Oleh RINI KUSTIASIH
· 1 menit baca
Ilmu pengetahuan-intelektual, dan kekuasaan, sejak lama dipisahkan oleh pandangan yang mengatakan keduanya berada pada sisi yang berlainan. Kekuasaan sebagai sesuatu yang ”kotor”, sementara ilmu pengetahuan-intelektual haruslah pada posisi netral atau sekurang-kurangnya berjarak dari kekuasaan. [...]