Genealogi Pancasila

Array

Selepas perdebatan terkait butir-butir Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tidak ada perubahan hingga kini pada...