Artikel dengan Tagar

Langkah Masa Depan Dubai

Linimasa  ·

Apa sebenarnya modal Dubai sehingga konsisten menjadi kota paling modern di muka bumi ini? Emir Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktum, merangkumkannya dalam delapan prinsip yang mengawal Dubai sejak pendiriannya untuk terus...