Artikel dengan Tagar

Panji Koming Menatah Sejarah  

Humaniora  ·

Sesungguhnya, kecerdikan Pak DeKa sudah terlihat ketika ia membangun latar peristiwa rekaan kartunnya pada masa Kerajaan Majapahit sebagai masa kini. Sementara masa kontemporer, di mana kita hidup sekarang ini, adalah masa 500 tahun...