Artikel dengan Tagar
Peradaban

Amalkan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan untuk Sokong Perdamaian Dunia

·

Piagam Persaudaraan Kemanusiaan tidak hanya untuk ditandatangani dan diperingati, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan nyata dan diinternalisasikan ke dalam peradaban dunia.

Halaman 1