Artikel dengan Tagar

Saidin dan Ujian Bagi Perawat Kesenian Tradisi Melayu

Sosok  ·

Sebagaimana yang dilakukan kakek dan ayahnya,  Saidin (55) berjuang sekuat tenaga merawat kesenian tradisi Melayu agar tidak mati digilas  zaman. Perjuangan itu jauh dari kata mudah. Banyak ujian yang harus ia lalui dan menangkan. Saidin...